36 72%

Shinsaku và vợ Kanna điều hành một công ty vệ sinh như một cặp vợ chồng. Gần đây, sự cạnh tranh với các công ty khác ngày càng gay gắt và hợp đồng với công ty của Ozawa, một khách hàng, cũng sắp hết hạn. Kanna tình cờ xin làm thư ký cho Ozawa để trang trải cuộc sống, tôi ngấu nghiến cái lưỡi và cái môi bự đó. Và Kanna, người được Ozawa nhận ra và thuê, càng làm sâu sắc thêm mối quan hệ tình ái trong văn phòng tổng thống.