77 69%

Một cuộc nhậu với một người bạn thời đại học có quan hệ tốt… Tôi không thể nói không vì tôi say và tôi sẽ quan hệ tình dục. “Eh, chúng ta đều là bạn phải không?” Một người thích Cana. Một người chỉ muốn nói “Kanna”. Tất cả chỉ là đi dạo và uống rượu xung quanh… Những người đàn ông đang đánh “kanna”. Khi tôi say bí mật làm tình với 1 người…họ bú tôi hết…đút cho nhau! Đây không phải là hiếp dâm! Môn thể thao được gọi là TÌNH DỤC trên hợp đồng! (nụ cười).