10 63%

Một quan chức cấp cao của công ty Mùa hè mời anh cho một chuyến đi mùa hè ấm áp. Mọi người ở một bộ phận khác nhau và họ có thể nói chuyện không chậm trễ, vì vậy lần này tôi đã đi với vợ tôi … Vợ của bạn, bạn đã đọc tác động của suối nước nóng ở đây chưa … Tôi may mắn có con trai .. “Vợ tôi là một kẻ dối trá … Nhưng! Đàn bà … Tôi không thích … Bản chất đàn bà đắm chìm trong khoái lạc không thể quay lại …